اطلاعات تماس
تلفن
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
مدیریت فروش : صحرایی : ٠٩١٢٦٧٦٦٥٨٤ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
کیلومتر 22 جاده قدیم قم ، مهدی آباد ، خیابان شکوفه ، کوی آتش پنجه ، پلاک 4

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • کیلومتر 22 جاده قدیم قم ، مهدی آباد ، خیابان شکوفه ، کوی آتش پنجه ، پلاک 4

  • :
  • ۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای صحرایی
 مدیریت فروش
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۶۵۴۶۷۶۷
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۶۵۴۵۸۷۹
 

آدرس