اطلاعات تماس
تلفن
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
مدیریت فروش : صحرایی : ٠٩١٢٦٧٦٦٥٨٤ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
کیلومتر 22 جاده قدیم قم ، مهدی آباد ، خیابان شکوفه ، کوی آتش پنجه ، پلاک 4


       

لیست قیمت محصولات تولیدی سلمان پلاستیک

۱۰:۵۴:۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

محصولات جدید تولیدی سلمان پلاستیک


سطل ٣٢ دورنگ پلاستیکی

سطل ٣٢ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٢٨ دورنگ پلاستیکی

سطل ٢٨ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٢٤ دورنگ پلاستیکی

سطل ٢٤ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٢٠ دورنگ پلاستیکی

سطل ٢٠ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ١٨ دورنگ 7لاستیکی

سطل ١٨ دورنگ 7لاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ١٤ دورنگ پلاستیکی

سطل ١٤ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ١٢ دورنگ پلاستیکی

سطل ١٢ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ١٠ دورنگ پلاستیکی

سطل ١٠ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٨ دورنگ پلاستیکی

سطل ٨ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٣ دورنگ پلاستیکی

سطل ٣ دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لگن سینک ٤٠٠٢ پلاستیکی

لگن سینک ٤٠٠٢ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لگن سینک ٤٠٠١ پلاستیکی

لگن سینک ٤٠٠١ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ظرف یخچالی ٢٠٠٠ پلاستیکی

ظرف یخچالی ٢٠٠٠ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ظرف یخچالی ١٠٠٠ پلاستیکی

ظرف یخچالی ١٠٠٠ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه پایه فیلی پلاستیکی

سه پایه فیلی پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل های پدالی گلبرگ ٥٢٠ پلاستیکی

سطل های پدالی گلبرگ ٥٢٠ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل پدالی دو جداره ٥٢٠ پلاستیکی

سطل پدالی دو جداره ٥٢٠ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل پدالی ٤٤٠ گلبرگ پلاستیکی

سطل پدالی ٤٤٠ گلبرگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل پدالی ٣٨٠ گلبرگ پلاستیکی

سطل پدالی ٣٨٠ گلبرگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل پدالی ٣٤٠ گلبرگ پلاستیکی

سطل پدالی ٣٤٠ گلبرگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل پدالی ٢٨٠ گلبرگ پلاستیکی

سطل پدالی ٢٨٠ گلبرگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل پدالی ٢٤٠ گلبرگ پلاستیکی

سطل پدالی ٢٤٠ گلبرگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجموعه سطل های بادبزنی دو رنگ پلاستیکی

مجموعه سطل های بادبزنی دو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی

سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل بادبزنی یاس کوچک پلاستیکی

سطل بادبزنی یاس کوچک پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل بادبزنی یاس بزرگ پلاستیکی

سطل بادبزنی یاس بزرگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل بادبزنی ایفل پلاستیکی

سطل بادبزنی ایفل پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل بادبزنی ایفل بنفش پلاستیکی

سطل بادبزنی ایفل بنفش پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٦٦٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی

سطل ٦٦٠ بادبزنی دو رنگ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی

سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٦٠٠ دو رنگ درب ساده پلاستیکی

سطل ٦٠٠ دو رنگ درب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی

سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی

سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ست پدالی سه قلو٥٢٠(٥٢٠،٣٨٠،٢٨٠) پلاستیکی

ست پدالی سه قلو٥٢٠(٥٢٠،٣٨٠،٢٨٠) پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ست پدالی سه قلو ٥٢٠(٥٢٠،٣٨٠،٢٨٠) پلاستیکی

ست پدالی سه قلو ٥٢٠(٥٢٠،٣٨٠،٢٨٠) ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ست پدالی سه قلو ٤٤٠(٤٤٠،٣٤٠،٢٤٠) پلاستیکی

ست پدالی سه قلو ٤٤٠(٤٤٠،٣٤٠،٢٤٠) ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ست پدالی ٤٤٠(٤٤٠،٣٤٠،٢٤٠) پلاستیکی

ست پدالی ٤٤٠(٤٤٠،٣٤٠،٢٤٠) پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد چای ٣٨٠ دربدار پلاستیکی

سبد چای ٣٨٠ دربدار پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد چای ٣٨٠ دربدار بلند پلاستیکی

سبد چای ٣٨٠ دربدار بلند ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد چای ٣٤٠ دربدار پلاستیکی

سبد چای ٣٤٠ دربدار پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد چای ٣٠٠ دربدار پلاستیکی

سبد چای ٣٠٠ دربدار پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد چای ٢٤٠ دربدار پلاستیکی

سبد چای ٢٤٠ دربدار پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد لباس پدالی ٥٢٠ پلاستیکی

سبد لباس پدالی ٥٢٠ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد لباس پدالی ٤٤٠ پلاستیکی

سبد لباس پدالی ٤٤٠ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی

سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد لباس ٤٢٠ بنفشه بدون درب پلاستیکی

سبد لباس ٤٢٠ بنفشه بدون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد کودک دو رنگ پلاستیکی

سبد کودک دو رنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد کودک بزرگ پلاستیکی

سبد کودک بزرگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد شیک کوچک پلاستیکی

سبد شیک کوچک پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد شیک دو رنگ پلاستیکی

سبد شیک دو رنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد شیک بزرگ پلاستیکی

سبد شیک بزرگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد خرید متوسط پلاستیکی

سبد خرید متوسط پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد خرید قایقی پلاستیکی

سبد خرید قایقی پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد خرید چهار گوش دو دسته پلاستیکی

سبد خرید چهار گوش دو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد پیک نیک چهار قفل متوسط پلاستیکی

سبد پیک نیک چهار قفل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد پیک نیک چهار قفل سوپر پلاستیکی

سبد پیک نیک چهار قفل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سبد پیک نیک چهار قفل بزرگ پلاستیکی

سبد پیک نیک چهار قفل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مجموعه سطل های دورنگ پلاستیکی

مجموعه سطل های دورنگ پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0